مزایده و مناقصه در رشت

تهیه صورت وضعیت و آنالیز پروژه

انجام کلیه کارهای صورت وضعیت و آنالیز پروژه ها و ... تهیه صورت وضعیت آنالیز پروژه جهت شرکت در مناقصات با نرم افزار تدبیر متره و برآورد پروژه و کلیه کار...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | مهدی حقگو